Monday, June 23, 2014

ഫാദേഴ്സ് ഡേ


അച്ഛനോടിന്നു ഞാൻ മിണ്ടില്ല
കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു മുത്തവും നൽകില്ല.
പിച്ചനടത്തിയ കൈവിരൽത്തുമ്പിലെ
കൊച്ചു നഖങ്ങളിറുത്തു കൊടുക്കില്ല.
കേരളകൗമുദിത്താളിൽ രണ്ടീർക്കിലും
വാലും പിടിപ്പിച്ചു പട്ടമായ് മാറ്റിയ
താവക വേർപ്പു മണികളുമൊപ്പില്ല.
സർക്കാരു ശമ്പളാഘോഷപ്പുലരിയിൽ
അല്പമഹങ്കാരമായി നീ വാങ്ങിയ
മുച്ചാടുവാഹനത്തിന്നു പകരമായ്
കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളൊന്നുമേ നൽകില്ല.
ഒപ്പം നടത്തിത്തളർന്ന കാൽപാദത്തി-
ലല്പവും മുക്കൂട്ടു തേക്കില്ല, ചെയ്യില്ല.
ഉത്സവത്തിന്നു തിടമ്പായി നിൻ തോളി-
ലെത്രയോ നേരമിരുന്നോരിടങ്ങളിൽ
പറ്റു കുഴമ്പിന്റ സ്നേഹവും പിന്നെയോ -
രിറ്റു കരുണതൻ ചൂടും പകരില്ല.
ചൊല്ലു, പഴഞ്ചൊല്ലു, മുക്തകം, നാടോടി-
ഗാഥകൾ പിന്നെപ്പുരാണം, കടംകഥ
ഒക്കെക്കടങ്ങളാണൊന്നും മടക്കില്ല.
താതനു പത്രാസു മംഗള വാക്യങ്ങൾ
'ടെസ്കോ' യിൽ നിന്നു ഞാൻ വാങ്ങി ക്കൊടുക്കട്ടെ.
'ഫേസ് ബുക്ക് ' താളിൽ 'ഫിലോസഫി ' ചൊല്ലട്ടെ.
ചൂരലു ചുംബിച്ചുണർത്തിയ മേനിയിൽ
ഞാനറിയാതെൻ കരങ്ങളലഞ്ഞുവോ!!!
തേടുവതെന്തോ തിണർപ്പോ ഒരൊർമ്മതൻ
ചാരുതയാർന്ന മനോഹര ബാല്യമോ?

Friday, June 6, 2014

അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയും കുറെ കൊക്കക്കോള കാനുകളും


അപ്പോളവൾ ക്രിസ്തു ദേവൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ തന്റ മറ്റേ കവിളും കാട്ടിക്കൊടുത്തു. കൊടുത്തു ഒരെണ്ണം അവിടെയും. അവളുടെ ഗൂഢ സ്മിത്തിന്റ പൊരുളറിയാതെ വാത്സ്യായനൻ  കുഴങ്ങി.

അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിമാർ തന്റ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അയാൾക്ക്‌ തീരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. സരിതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ ആകുലപ്പെട്ട്ത് കാദംബരിയുടെ കുറ്റമല്ല. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ അവൾ സഹതപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തൊള്ളു. കാദംബരി അങ്ങനെ ആണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചെരുപ്പുകൾ, അതു വൃത്തികെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും, സ്വന്തം കാലിടുക; പിന്നെ അവരായി മാറുക; അവർക്കു വേണ്ടി വാദിക്കുക. വാത്സ്യായനെ പ്പോലെ കാരണങ്ങൾ തേടിയുള്ള അനന്തമായ യാത്രക്കൊന്നും കാദംബരി ഒരുക്കമല്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ കലഹ മുണ്ടായതും.

കാദംബരിയുടെ സഹതാപം കേട്ട മാത്രയിൽ അയാൾ തുറന്നടിച്ചു. "ചുമ്മാതെ ആവില്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും, ഈ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ." അയാൾ അന്നു കാലത്തു കണ്ട കൊക്കക്കോള  കാനിന്റ കൂടെ യായിരുന്നു. തിരക്കുള്ള പാതയിൽ നിന്നും അപരിചിതനായ ആ താടിക്കാരൻ  മുകളിലേക്ക്  വലിച്ചെറിഞ്ഞ 'കാൻ' പോലെ, വീണ്ടു വിചാരമില്ലാതെ ഒരു 'ഡയലോഗ്' കാച്ചിയത്  അതുകൊണ്ടാണ്.

കാദംബരിക്കു കാര്യം പിടികിട്ടി; കർമ്മഫലത്തിലേക്കാണയാളുടെ തീർത്ഥ യാത്രയെന്ന് . അയാൾ അങ്ങിനെ യാണ്; ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിനപ്പുറമാണ്  അയാൾ തന്റ കൂടുതൽ സമയവും ചെലവിടുന്നത്.   കാദംബരിക്കു തീരെ ഇഷ്ട മില്ലാത്ത കാര്യമാണ്  കാണപ്പെടാത്തതു കൊണ്ടു വിശദീകരണങ്ങൾ നല്കുന്ന ഏർപ്പാട്. അതു കേൾക്കുമ്പോൾ പെരുവിരലിൽ നിന്നൊരു തരിപ്പ്  കയറും.  വായ നിറയെ കുറെ വർത്തമാനിച്ചാൽ പോലും അതു മാറില്ല. പക്ഷേ അതു മാറ്റാനുള്ള മരുന്നു അവളേക്കാൾ നന്നായി അയാൾക്കറിയാം. അങ്ങിനെയാണയാൾ അവളുടെ മനോഹരമായ കവിളുകളിൽ അതു സമ്മാനിച്ചത്‌.


അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ അങ്ങനെ തന്റ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെങ്കിലും അയാൾ അപ്പോളും ഇഹലോക സീമകൾ ലങ്ഖിച്ചു പറന്നുയരുന്ന കൊക്കക്കോള  കാനുകൾക്ക് പിറകെ ആയിരുന്നു. അവിടെ പൂരപ്പറമ്പിലെ പൂക്കുറ്റിപോലെ ആകാശത്തു ആയിരമായിരം കാനുകൾ. ഇങ്ങു ഭൂമിയിൽ കൈകൾ വീശി ആർത്ത്  ചിരിക്കുന്ന ആയിരമായിരം താടിക്കാർ. ചിരിക്കിടയിൽ അവർ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടായി രുന്നു "ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനെ ശരീരെ"